Tài liệu Toán Tiếng Anh – Mathematics English – Chất lượng và hữu ích

Trong xu thế hội nhập quốc tế thì việc trang bị tiếng Anh trong tất cả các ngành nghề là điều tất yếu. Giáo dục nói chung và môn toán nói riêng cũng vậy.

Hiện nay một số trường đã thực hiện việc dạy song ngữ với các môn khoa học như Toán Lý Hóa. Và trong tương lai không xa việc dạy song ngữ những môn này cho học sinh sẽ trở lên rất phổ biến.

Vì vậy, đối với giáo viên việc trang bị các kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành là rất cấp thiết. Đối với phụ huynh việc sớm cho con em mình tiếp xúc làm quen dần với các tài liệu sự dụng tiếng anh cũng rất có ích.

Nắm bắt xu thế đó chúng tôi đã sưu tập được một số tài liệu Toán bằng tiếng Anh và tài liệu hướng dẫn giảng dạy học tập môn Toán bằng tiếng Anh. Hi vọng những tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn đọc.

1. Tài liệu tập huấn Dạy học môn toán và các môn khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh Tại đây

2. Mẫu câu toán học Anh việt Tại đây

3.  Các đọc các kí hiệu trong Toán học bằng tiếng Anh Tại đây

4. Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Toán ĐHSP TP Hồ Chí Minh Tại đây

5.

Tiếp tục cập nhật…

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *