Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THPT Chuyên Amsterdam 2016-2017

DE-THI-HOC-KI-1-AMS

Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 có cập nhật đáp án dưới dạng video sinh động. Đây là đề thi của trường chuyên Amsterdam Hà Nội năm học 2016-2017. Chất lượng đề rất tốt, mời bạn đọc tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2016 - 2017

Môn Toán lớp 8 (Thời gian 120 phút)

Bài 1: (2,5 điểm) Cho biểu thức A=\left( \dfrac{x^3+1}{x^2-1}-\dfrac{x^2-1}{x-1}\right) : \left( x+\dfrac{x}{x-1}\right)

a/ Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa. Rút gọn A.

b/ Tìm x để A=3.

c/ Tìm x nguyên sao cho A cũng nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a/ x^4-x^2-4xy-4y^2

b/ (x-1)(x-2)(x+7)(x+8)+8

Bài 3: (2 điểm) Cho các số thực x,y thỏa mãn x=y=1, x^2+y^2=2. Tính giá trị các biểu thức

a/ M=xy

b/ N=x^3+y^3.

Bài 4: (3 điểm) Cho hình vuông ABCDAC cắt BD tại O. Gọi EF theo thứ tự là các điểm đối xứng với O qua ADBC.

a/ Chứng minh rằng các tứ giác AODE, BOCF là hình vuông.

b/ Nối CE cắt DF tại I. Chứng minh rằng OI\bot CD

c/ Biết diện tích của hình lục giác ABFCDF bằng 6. Tính độ dài cạnh của hình vuông ABCD.

d/ Lấy K là một điểm bất kì trên cạnh BC. Gọi G là trọng tâm của \Delta AIK. Chứng minh rằng điểm G thuộc một đường thẳng cố định khi K di chuyển trên cạnh BC.

Bài 5: (0,5 điểm) Cho 3 số a,b,c đôi một khác nhau. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào a,b,c

P=\dfrac{a^2}{(a-b)(a-c)}+\dfrac{b^2}{(b-a)(b-c)}+\dfrac{c^2}{(c-a)(c-b)}.

Các bạn tham khảo hướng dẫn bài 5 và bài tập tương tự ở video dưới đây

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *