Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THPT Chuyên Amsterdam 2016-2017

DE-THI-HOC-KI-1-AMS

Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 có cập nhật đáp án dưới dạng video sinh động. Đây là đề thi của trường chuyên Amsterdam Hà Nội năm học 2016-2017. Chất lượng đề rất tốt, mời bạn đọc tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2016 - 2017

Môn Toán lớp 8 (Thời gian 120 phút)

Bài 1: (2,5 điểm) Cho biểu thức

a/ Tìm điều kiện của để biểu thức có nghĩa. Rút gọn .

b/ Tìm để .

c/ Tìm nguyên sao cho cũng nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a/

b/

Bài 3: (2 điểm) Cho các số thực thỏa mãn , . Tính giá trị các biểu thức

a/

b/ .

Bài 4: (3 điểm) Cho hình vuông cắt tại . Gọi theo thứ tự là các điểm đối xứng với qua .

a/ Chứng minh rằng các tứ giác , là hình vuông.

b/ Nối cắt tại . Chứng minh rằng

c/ Biết diện tích của hình lục giác bằng . Tính độ dài cạnh của hình vuông .

d/ Lấy là một điểm bất kì trên cạnh . Gọi là trọng tâm của . Chứng minh rằng điểm thuộc một đường thẳng cố định khi di chuyển trên cạnh .

Bài 5: (0,5 điểm) Cho 3 số đôi một khác nhau. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào

.

Các bạn tham khảo hướng dẫn bài 5 và bài tập tương tự ở video dưới đây

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *