Đề thi học kì 1 lớp 9 Môn Toán Tỉnh Nam Định năm học 2016-2017

de-thi-dinh-ki-lop-10

Đây là đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán của Tỉnh Nam Định, các câu khá cơ bản. Phù hợp với tính chất của một kì thi kiểm tra kiến thức định kì.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn TOÁN - Lớp 9 (Thời gian 120 phút)

Bài 1 (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau

;                .

Bài 2: (2 điểm) Cho biểu thức

.

Với , , .

a/ Rút gọn biểu thức .

b/ Tìm để .

Bài 3: (2,5 điểm) Cho hàm số

a/ Tìm để đồ thị hàm số đi qua điểm . Vẽ đồ thị hàm số với giá trị vừa tìm được.

b/ Tìm để đồ thị của hàm số cắt đồ thị hàm số tại điểm nằm trên trục hoành.

Các em xem video chữa ý b ở dưới đây

Bài 4: (3 điểm) Cho nửa đường tròn tâm đường kính . Trên nửa đường tròn lấy điểm ( khác ). Gọi là giao điểm của đường thẳng với tiếp tuyến tại của nửa đường tròn tâm là trung điểm của .

a/ Chứng minh .

b/ Chứng minh là tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm .

c. Từ kẻ vuông góc với tại , cắt tại . Chứng minh là trung điểm của .
Đang cập nhật video...
Bài 5: (1 điểm) Giải phương trình

.

Các em xem video hướng dẫn dưới đây

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *