Đề số 4 thi thử giữa kì 1 lớp 9 môn Toán | Nam Định 2020

Tiếp tục chuỗi bài về đề thi thử phục vụ ôn tập thi giữa kì 1 lớp 9, chúng tôi gửi tới bạn đọc đề số 4 với hàm lượng kiến thức đầy đủ hơn (bạn đọc tham khảo đề số 3 ở đây)

Đề được cấu trúc 20% trắc nghiệm (8 câu) và 80% tự luận, kiến thức thuộc chương 1 Hình học và Đại số lớp 9.

Đề chúng tôi thiết kế cho đối tượng học sinh trung bình khá nên đã lược bỏ câu phân loại, các bạn có mục tiêu thi 7, 8, 9 điểm đều có thể sử dụng ôn tập rất tốt.

Trong đề bài mặc dù là các câu hỏi cơ bản nhưng chúng tôi đã lồng ghép một số câu hỏi chứa những bẫy mà học sinh dễ mắc (thậm chí cả giáo viên). Vì vậy chúng tôi tin rằng các bạn sẽ thấy rất thú vị khi luyện tập.

Bạn đọc tải file PDF theo link dưới đây

Facebook Comments