110 Bài toán tổ hợp xác suất Nâng Cao Tổng ôn 2020

Trong quá trình ôn thi giai đoạn nước rút cho học sinh lớp 12 năm 2020, chúng tôi nhận thấy chủ đề tổ hợp xác suất là một chủ đề mà học sinh gặp khá nhiều khó khăn.

Trong hai đề minh họa kì thi Tốt Nghiệp lớp 12 năm 2020 của bộ giáo dục đào tạo, thì câu tổ hợp xác suất được đánh giá là một câu ở mức vận dụng. Tuy nhiên với nhiều học sinh thậm chí nó còn khó hơn một vài câu vận dụng cao thuộc chủ đề hàm số. Vì chủ đề hàm số các em đã được luyện tập nhiều hơn trong cả năm lớp 12.

Vì vậy chúng tôi gấp rút tổng hợp hơn 100 bài toán tổ hợp xác suất thuộc mức vận dụng và vận dụng cao từ các đề minh họa, đề phát triển mở rộng từ các đề minh họa của các thầy cô có nhiều kinh nghiệm ôn thi Đại học.

Chúng tôi hi vọng rằng, tài liệu này sẽ góp phần giúp các em học sinh có thêm một nguồn bài tập chất lượng để luyện tập, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Tốt nghiệp THPT 2020 sắp tới.

Facebook Comments